Cilësia e Jetës në nivel të ri

Zhvillimi i elementeve inovative të rrëshqitjes jo vetëm që i jep hapësirës së jetesës nivelin më të lartë të rehatisë dhe nivelin optimal të sigurisë, por shërben edhe si një komponent hapësinor veçanërisht elegant dhe ekonomik i ndërtesës. Kërkesat për izolim të shkëlqyeshëm termik dhe xhama te mëdhenj mund të plotësohen plotësisht nga sisteme të dizajnuara mirë që i japin hapësirës së brendshme ngrohtësi dhe gjallëri. Sistemi i thjeshtë i hapjes rrit cilësinë e jetës dhe bën që shfrytësuesit të ndihen mire, jo vetëm për shkak të kornizes fine dhe elegante ne dukje. Frymëzohuni nga elementët rrëshqitëse të sistemit tonë evolucionarizues, të cilët kanë vlerësohen lart për instalim të lehtë, fleksibilitet në lidhje me kombinimet teknike dhe të dhëna të shkëlqyera teknike nga testet e shumta.

SISTEMET evolutionDrive

evolutionDrive – sistem që ngriten dhe rrëshqasin

Drita hyn në shtëpinë tuaj përmes xhamave të dritareve – duke përfshirë dyert që ngriten dhe rrëshqitjasin anash evolutionDrive dhe i japin jetë ambientit tuaj. Ndërtimi i dyerve është projektuar për qëndrueshmëri optimale dhe lejon përmasa të larta qelqi dhe njësi të mëdha hapjeje në skema të ndryshme operative. Ky sistem ka izolimit termik shumë efikas në nivelet e optimizuara të mbylljes, veçanërisht në seksionin e mesëm – në mënyrë që të ftohtit të mbetet aty ku e ka vendin – jashtë. Përveç funksionalitetit  të fuqishëm, dyert e ngrit – rrëshqit kanë edhe veti shumë të larta inovative në testet kundër vjedhjes deri në klasën e rezistencës RC 2.